Nieuwbouwproject - beestenbos

Groep - groep 5, 6, 7

Duur -  90 minuten 

Materiaal - gekleurd papier en oliepastel 

Leerdoel - Vanuit de behoeften van een dier een nieuw bos ontwerpen. 

Kerndoelen - deze les sluit aan bij de kerndoelen 54 en 55

Een bos is omgewaaid. De dieren zijn hun huis en speelplekken kwijt. Met elkaar bedenken we hoe we het bos voor alle dieren weer kunnen opbouwen. De dieren leven onder de grond, boven de grond, in het water of in de lucht. Hoe leven die dieren en hoe zouden zij willen wonen, spelen? Vanuit dit perspectief 'bouwen' we het bos weer op in vier lagen (onder en boven de grond, in het water en de lucht).